WHAT WE CAN DO BEST

NHỮNG GIẢI PHÁP DÀNH RIÊNG CHO BẠN

Thương mại điện tử (e-commerce) chỉ việc thực hiện những giao dịch thương mại dựa trên các công cụ điện tử (electronic) mà cụ thể là mạng Internet và WWW (World Wide Web – tức những trang web hay website). Ví dụ: việc trưng bày hình ảnh hàng hóa, thông tin về doanh nghiệp trên website cũng là một phần của Thương mại điện tử, hay liên lạc với khách hàng qua email, tìm kiếm khách hàng thông qua việc tìm kiếm thông tin trên mạng Internet v.v…

» Công cụ khuyến mãi và tiếp thị
» Phân tích và báo cáo
» Quản lý danh mục hàng tồn kho
» Quản lý tài khoản khách hàng, dịch vụ khách hàng
» Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
» Hiển thị sản phẩm, hiển thị danh mục.

null

MARKETING VỚI CHI PHÍ THẤP

null

TĂNG DOANH THU

null

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐT

null

GIẢM CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

WHAT WE CAN DO BEST

DỰ ÁN TIÊU BIỂU